top of page

O Grupie Toddlers - Żłobek Montessori Sopot

Grupa Toddlers  wchodząca w skład Sopockiej Szkoły Montessori to miejsce dla dzieci od 18 m.ż. do max. 3 lat. Stworzyliśmy ją z myślą o rodzinach, które planują  dla swoich dzieci  dalszą edukację i wychowanie zgodne z filozofią M.Montessori.

Do dyspozycji dzieci oddajemy przygotowane montessoriańskie otoczenie: salę z aneksem kuchennym i własną toaletą  oraz wydzieloną część ogrodu tylko do dyspozycji najmłodszych.

Grupa Toddlers to max. 12  dzieci, 3 nauczycielki/opiekunki. 

 

Plan dnia grupy toddlers:

9.00 Powitanie

9.00-10.00 Praca własna z materiałami Montessori

10.15 -10.45 Wspólne II śniadanie

10.45-11.00  Spotkanie na elipsie, rytmika, rozmowy, j. angielski

11.00-11.45 Wyjście na dwór lub do sali gimnastycznej

11.45- 12.45 Przygotowanie obiadu i wspólny posiłek

12.45 Odpoczynek i drzemka 

Po południu: praca własna i zabawy

15.00 Zakończenie dnia, odbieranie dzieci przez rodziców.

Naszym celem jest opieka nad dziećmi i ich edukacja zgodne z pedagogiką Marii Montessori.

Nasi absolwenci to dzieci samodzielne, chętne do nauki, niezależne, pełne  wiary  w  swoje siły, szanujące innych.

 

Organizacja grupy Toddlers:

 

  • Organ prowadzący: Klub Montessori, Joanna Ustowska NIP 585 116 83 63, REGON 193046363,
  • Placówka wpisana została do Ewidencji Żłobków  i Klubów Dziecięcych UM Sopotu    z dniem 1 września 2014
  • Współpraca merytoryczna: „Polskie Stowarzyszenie Montessori” z siedzibą w Łodzi oraz Stowarzyszenie „Montessori-Europa e.V.” z siedzibą w Bad Honnef

  • Podstawy Pedagogiczne: Pedagogika Marii Montessori oraz aktualna wiedza z zakresu psychologii rozwojowej, neuropsychologii oraz teorii rozwoju dziecka.

Rodzina zainteresowana zapisaniem dziecka do naszej placówki jest zobowiązana zapoznać się na wstępie z Informatorem dla Rodziców ( dostępny zawsze na pierwszym spotkaniu). Informator został stworzony, aby pomóc Państwu zrozumieć funkcjonowanie grupy dla dzieci najmłodszych (18-36 m.ż.)- grupy Toddlers. 

Jesteśmy przekonani, że Państwa doświadczenia związane z edukacją dzieci w Sopockiej Szkole Montessori będą pozytywne, radosne i dadzą solidną podstawę dalszej edukacji Państwa dzieci.

Pedagogika Marii, Montessori:

Przedszkola pracujące według zasad pedagogiki Montessori od ok. 100 lat istnieją w większości krajów i na każdym kontynencie np. w Stanach Zjedoczonych, Kanadzie czy Szwecji. W Wielkiej Brytanii działa ruch propagujący wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka zgodnie z zasadami doktor Montessori. W Nowej Zelandii 82% 3 - i 4 - latków jest objętych programami wczesnej edukacji. W państwach europejskich podobnie wysoki odsetek małych dzieci uczestniczy w zajęciach ośrodków przedszkolnych. Idea Montessori znalazła także kontynuatorów w Polsce, gdzie tą metodą pracuje już 29 przedszkoli.

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

 

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

- rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły, 
- wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy, 
- wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej, 
- osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, 
- wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie, 
- uniezależnieniu od nagrody, 
- formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji, 
- szacunku dla pracy innych, 
- rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy, 
- osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

Zadania pedagogiki Montessori:

  •  uczenie przez działanie: 

dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami

  • samodzielność: 

dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.

koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

  • lekcje ciszy: 

dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

  • porządek: 

dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

  • obserwacja: 

jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.

indywidualny tok rozwoju każdego dziecka: dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Dowiedz się więcej:

montessorieurope-logo.jpg
psm-logo.png
logo-1.jpg
bottom of page