top of page

02/11/2022


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu "Utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych oraz
podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Sopockim Przedszkolu Niepublicznym
Montessori", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna, Klub Montessori Joanna
Ustowska, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą
równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruję do Państwa zapytanie
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie „Stacji wodnej” według załączonego
poniżej opisu. ( zał nr. 1.)


Z poważaniem
Joanna UstowskaZał nr 1.

Opis projektu:
Stacja wodna
Charakterystyka ogólna:
Instalacja zbudowana z pojemników, koryt i rynien służących do eksploracji właściwości
fizykochemicznych wody. Zestaw znajduje się nas świeżym powietrzu częściowo na
powierzchni płaskiej, częściowo na zboczu. W zestawie (szczegóły poniżej) znajduje się
wiele ruchomych elementów rozwijających zdolności manualne. Jest to bardzo istotne w
dobie wszechobecnych - cyfrowych, dotykowych urządzeń - upośledzających
prawidłowy rozwój ręki i koordynacji oko- ręka.
Dzięki napędzanym siłą mięśni pompom i wężom poszczególne elementy można ze sobą
łączyć - tworząc dużą ilość konfiguracji i niewiadomych, dzięki czemu dzieci zaspokoją
swoją wrodzoną ciekawość, poznają wiele procesów fizykochemicznych, nauczą się
racjonalnego zarządzania zasobami - co sprawi, że szybko się nie znudzą. Ponadto
zestaw będzie wyposażony w stację uzdatniania wody dzięki czemu można ją
wykorzystać wielokrotnie.

W okresie jesienno-zimowym, rolę wody zajmą drewniane kule rożnej średnicy i masy -
dzięki czemu system może być użytkowany przez cały rok.
Charakterystyka techniczna:
• - zestaw zasilany wodą z sieci z możliwością wielokrotnego jej użycia i filtrowania

• - dominujący materiał: drewno modrzewiowe o parametrach gwarantujących min
10 letnie
użytkowanie.

• - inne materiały: guma, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne dopuszczone do celów
spożywczych
• - mocowanie w gruncie: poszczególne elementy zestawu mocowane są do podłoża
za pomocą
stalowych kotw lub prefabrykatów betonowych.
Cel projektu:
Celem projektu jest kompleksowe oddziaływanie na poniższe strefy rozwojowe
uczniów i podopiecznych placówki:

• Sfera ruchowa:
- rozwijanie zdolności manualnych,
- rozwijanie koordynacji oko-ręka,
- kompensacja zaburzeń postoralnych wynikających z siedzącego stylu życia.
- poznawanie zasad hydrodynamiki i właściwości fizycznych wody, - umiejętność
planowania i przewidywania,
- odkrywanie własnej sprawczości.
- rozwój komunikacji zespołowej
- koordynacja działań grupowych
- Kształtowanie (współ) odpowiedzialności.
Sfera poznawcza:
Sfera społeczna:
Zestaw składa się z następujących urządzeń:
A. Drewniane rynny i koryta o wymiarach (2,5 - 4m) służące do transportu wody: - rynna o
przekroju V - 1 szt
- rynna wahadłowa - 1 szt
- rynna obrotowa- 1 szt
- rynna o przekroju U z różnymi rodzajami przegród i spustów - 3 szt
• Zbiorniki z tworzywa sztucznego:
- zbiornik główny 200 l - 1szt
- zbiornik wyrównawczy 100l - 1szt - zbiorniki rezerwowe 100l - 2 szt.
• Drewniane stoły doświadczalne o pojemności 60-90l - stół prostokątny
• Pompy manualne o wydajności ok 30 l/min - pompa ręczna 2 szt
- pompa nożna 1 szt
• Filtry i osadniki:
- osadnik grawitacyjny
- ozonowa stacja uzdatniania o wydajności min 60l/h
• Generatory energii kinetycznej oraz prądu 12V:
- drewniane koło młyńskie nasiębierne (fi min 25cm) 1szt
- drewniane koło młyńskie podsiębierne (fi min 25cm) 1 szt - prądnica
hydrodynamiczna 12v 1 szt
• Osprzęt dodatkowy: węże gumowe, zawory, przyłącza wodne itp.

bottom of page