top of page

 

Klub Montessori Joanna Ustowska                                                                                                                                           Sopot  31/03/2022
ul. Broniewskiego 12/10
81-841

Sopot
NIP 585 116 83 63

                                                                                                                       ZAPYTANIE OFERTOWE
 
             W związku z realizacją projektu "Utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Sopockim Przedszkolu Niepublicznym Montessori", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna, Klub Montessori Joanna Ustowska, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruję do Państwa zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zestawu antygrawitacyjnego do zabaw i edukacji dzieci według załączonego poniżej opisu. ( zał nr. 1.)


Z poważaniem Joanna Ustowska

zał.1

Zestaw antygrawitacyjny

Zestaw elementów służących kompleksowo rozwijającym układ ruchu  ćwiczeniom i zabawom z elementami wspinania i balansowania. Ćwiczenia te są kluczowe w rozwijaniu i utrzymaniu prawidłowej postawy ciała oraz zapobiegają jego deformacjom i dysfunkcjom. Największym atutem tych form ruchowych jest to że opierają się na wrodzonych wzorcach ruchowych i są spontanicznie  podejmowane przez dzieci. Dlatego też stworzenie przestrzeni do bezpiecznego wspinania jest najprostszą i najbardziej skuteczną formą dbania o prawidłowy rozwój ruchowy dzieci

Zestaw  będzie zlokalizowany w miejscu obecnej piaskownicy, gdzie do istniejących belek stropowych zostanie zamontowana rama umożliwiająca podwieszanie  wymienionych poniżej elementów.

Zestaw będzie pełnił dwie funkcje:

A. Terapeutyczną - gdzie fizjoterapeut(k)a lub nauczyciel(ka) będą mogli prowadzić zajęcia m.in.: Integracji sensorycznej, korekcji wad postawy czy rytmiki.

B.Aktywizującą zabawę - w czasie wolnym od wymienionych zajęć podwieszone elementy zwiększą możliwość spontanicznych zabaw.

Zestaw będzie funkcjonował na dworze oraz nad istniejącą piaskownicą (służącą jako amortyzacja) w związku z tym będzie wykonany z elementów o podwyższonej odporności na czynniki zewnętrzne wilgoć, piasek, błoto. Wszelkie bloczki, karabińczyki, liny, systemy regulacji i napięcia lin pochodzić będą z branży alpinistycznej charakteryzującej się wysokim bezpieczeństwem (atesty), funkcjonalnością i trwałością.

Elementy drewniane - drążki, poręcze, drabinki wykonane będą z impregnowanego ogniowo i olejowo drewna leszczynowego - charakteryzującego się lekkością, sprężystością (dodatkowy walor propriocepcyjny) trwałością oraz organicznym, niepowtarzalnym kształtem i fakturą (walory sensomotoryczne)

W skład zestawu wchodzą:

platforma wisząca prostokątna (80x160cm);;
platforma wisząca długa (40x300cm);
Drabinka linowa wąska (400 x 40 cm);
Drabinka linowa szeroka ( 400 x 90 cm);
Poręcze równoległe wiszące (250 x 40 cm);
Drążek obrotowy (40cm)
Trapez obrotowy (40 cm) jeden punkt mocowania
Trapez  zwykły (dwa punkty mocowania)
Huśtawka dwupoziomowa wąska  (200x40cm);
Huśtawka dwupoziomowa szeroka (200x 80cm;
Żerdź wisząca  (8x250cm)

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem,

Joanna Ustowska

02/11/2022


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu "Utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych oraz
podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Sopockim Przedszkolu Niepublicznym
Montessori", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna, Klub Montessori Joanna
Ustowska, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą
równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruję do Państwa zapytanie
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie „Stacji wodnej” według załączonego
poniżej opisu. ( zał nr. 1.)

Z poważaniem
Joanna UstowskaZał nr 1.

Opis projektu:
Stacja wodna
Charakterystyka ogólna:
Instalacja zbudowana z pojemników, koryt i rynien służących do eksploracji właściwości
fizykochemicznych wody. Zestaw znajduje się nas świeżym powietrzu częściowo na
powierzchni płaskiej, częściowo na zboczu. W zestawie (szczegóły poniżej) znajduje się
wiele ruchomych elementów rozwijających zdolności manualne. Jest to bardzo istotne w
dobie wszechobecnych - cyfrowych, dotykowych urządzeń - upośledzających
prawidłowy rozwój ręki i koordynacji oko- ręka.
Dzięki napędzanym siłą mięśni pompom i wężom poszczególne elementy można ze sobą
łączyć - tworząc dużą ilość konfiguracji i niewiadomych, dzięki czemu dzieci zaspokoją
swoją wrodzoną ciekawość, poznają wiele procesów fizykochemicznych, nauczą się
racjonalnego zarządzania zasobami - co sprawi, że szybko się nie znudzą. Ponadto
zestaw będzie wyposażony w stację uzdatniania wody dzięki czemu można ją
wykorzystać wielokrotnie.

W okresie jesienno-zimowym, rolę wody zajmą drewniane kule rożnej średnicy i masy -
dzięki czemu system może być użytkowany przez cały rok.
Charakterystyka techniczna:
• - zestaw zasilany wodą z sieci z możliwością wielokrotnego jej użycia i filtrowania

• - dominujący materiał: drewno modrzewiowe o parametrach gwarantujących min
10 letnie
użytkowanie.

• - inne materiały: guma, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne dopuszczone do celów
spożywczych
• - mocowanie w gruncie: poszczególne elementy zestawu mocowane są do podłoża
za pomocą
stalowych kotw lub prefabrykatów betonowych.

 

Cel projektu:
Celem projektu jest kompleksowe oddziaływanie na poniższe strefy rozwojowe
uczniów i podopiecznych placówki:

• Sfera ruchowa:
- rozwijanie zdolności manualnych,
- rozwijanie koordynacji oko-ręka,
- kompensacja zaburzeń postoralnych wynikających z siedzącego stylu życia.
- poznawanie zasad hydrodynamiki i właściwości fizycznych wody, - umiejętność
planowania i przewidywania,
- odkrywanie własnej sprawczości.
- rozwój komunikacji zespołowej
- koordynacja działań grupowych
- Kształtowanie (współ) odpowiedzialności.
Sfera poznawcza:
Sfera społeczna:
Zestaw składa się z następujących urządzeń:
A. Drewniane rynny i koryta o wymiarach (2,5 - 4m) służące do transportu wody: - rynna o
przekroju V - 1 szt
- rynna wahadłowa - 1 szt
- rynna obrotowa- 1 szt
- rynna o przekroju U z różnymi rodzajami przegród i spustów - 3 szt
• Zbiorniki z tworzywa sztucznego:
- zbiornik główny 200 l - 1szt
- zbiornik wyrównawczy 100l - 1szt - zbiorniki rezerwowe 100l - 2 szt.
• Drewniane stoły doświadczalne o pojemności 60-90l - stół prostokątny
• Pompy manualne o wydajności ok 30 l/min - pompa ręczna 2 szt
- pompa nożna 1 szt
• Filtry i osadniki:
- osadnik grawitacyjny
- ozonowa stacja uzdatniania o wydajności min 60l/h
• Generatory energii kinetycznej oraz prądu 12V:
- drewniane koło młyńskie nasiębierne (fi min 25cm) 1szt
- drewniane koło młyńskie podsiębierne (fi min 25cm) 1 szt - prądnica
hydrodynamiczna 12v 1 szt
• Osprzęt dodatkowy: węże gumowe, zawory, przyłącza wodne itp.

Zrzut ekranu 2023-03-26 o 21.13.46.png
bottom of page