top of page
Untitled Capture3525.jpg

Grupa Toddlers

To miejsce dla dzieci od 18 miesiąca życia do maksymalnie 3 lat. Stworzyliśmy ją z myślą o rodzinach, które planują  dla swoich dzieci  dalszą edukację i wychowanie zgodne z filozofią Marii Montessori. Naszym celem jest opieka nad dziećmi i ich edukacja zgodne z pedagogiką Marii Montessori. Nasi absolwenci to dzieci samodzielne, chętne do nauki, niezależne, pełne wiary w swoje siły i szanujące innych.

Z metodą Montessori zetknęłam się na długo przed urodzeniem dzieci i już od wtedy wiedziałam, że mając je, będę chciała iść tą drogą. Już na adaptacji w żłobku utwierdziłam się, że był to dobry wybór :) Skupienie i spokój jakie tam panowały, to było coś niesamowitego.Abstrahując jednak od samej metody, która na pewno jest znana rodzicom chcącym posłać swoje dzieci do placówki Montessori, również inne czynniki przekonały mnie, że jest to najlepsze miejsce dla moich dzieci. W żłobku dzieci mają jasną, fajnie urządzoną salę z widokiem na drzewa. Oczywiście łatwy dostęp do wszystkich pomocy. Codziennie wychodzą na dwór i mają wspierającą, uważną, kadrę. Mała ilość dzieci powoduje, że atmosfera jest spokojna i przyjazna, bez tego nadmiaru dźwięków i harmidru, który często panuje w innych placówkach... Gdy przygoda ze żłobkiem dobiega końca, żłobkowicze odwiedzają i są odwiedzani przez przedszkolaków. W związku z czym przejście do przedszkola, ze żłobka odbywa się płynnie, z szacunkiem i indywidualnym podejściem do każdego dziecka.

Ania, mama dziecka z Grupy Toddlers

O Grupie Toddlers

Grupa Toddlers  wchodząca w skład Sopockiej Szkoły Montessori to miejsce dla dzieci od 18 miesiąca życia do max. 3 lat. Stworzyliśmy ją z myślą o rodzinach, które planują  dla swoich dzieci  dalszą edukację i wychowanie zgodne z filozofią Marii Montessori.

Do dyspozycji dzieci oddajemy przygotowane montessoriańskie otoczenie: salę z aneksem kuchennym i własną toaletą  oraz wydzieloną część ogrodu tylko do dyspozycji najmłodszych. Grupa Toddlers to max. 12  dzieci, 3 nauczycielki/opiekunki. 

 

Plan dnia Grupy Toddlers:

9.00 Powitanie

9.00-10.00 Praca własna z materiałami Montessori

10.15 -10.45 Wspólne II śniadanie

10.45-11.00  Spotkanie na elipsie, rytmika, rozmowy, j. angielski

11.00-11.45 Wyjście na dwór lub do sali gimnastycznej

11.45- 12.45 Przygotowanie obiadu i wspólny posiłek

12.45 Odpoczynek i drzemka 

Po południu: praca własna i zabawy

15.00 Zakończenie dnia, odbieranie dzieci przez rodziców.

Naszym celem jest opieka nad dziećmi i ich edukacja zgodne z pedagogiką Marii Montessori. Nasi absolwenci to dzieci samodzielne, chętne do nauki, niezależne, pełne  wiary  w  swoje siły, szanujące innych.

 

Organizacja grupy Toddlers:

 

  • Organ prowadzący: Klub Montessori, Joanna Ustowska NIP 585 116 83 63, REGON 193046363,

  • Placówka wpisana została do Ewidencji Żłobków  i Klubów Dziecięcych UM Sopotu    z dniem 1 września 2014

  • Współpraca merytoryczna: „Polskie Stowarzyszenie Montessori” z siedzibą w Łodzi oraz Stowarzyszenie „Montessori-Europa e.V.” z siedzibą w Bad Honnef

  • Podstawy Pedagogiczne: Pedagogika Marii Montessori oraz aktualna wiedza z zakresu psychologii rozwojowej, neuropsychologii oraz teorii rozwoju dziecka.

Rodzina zainteresowana zapisaniem dziecka do naszej placówki jest zobowiązana zapoznać się na wstępie z Informatorem dla Rodziców ( dostępny zawsze na pierwszym spotkaniu). Informator został stworzony, aby pomóc Państwu zrozumieć funkcjonowanie grupy dla dzieci najmłodszych (18-36 m.ż.)- grupy Toddlers. 

Jesteśmy przekonani, że Państwa doświadczenia związane z edukacją dzieci w Sopockiej Szkole Montessori będą pozytywne, radosne i dadzą solidną podstawę dalszej edukacji Państwa dzieci.

Pedagogika Marii, Montessori:

Przedszkola pracujące według zasad pedagogiki Montessori od ok. 100 lat istnieją w większości krajów i na każdym kontynencie np. w Stanach Zjedoczonych, Kanadzie czy Szwecji. W Wielkiej Brytanii działa ruch propagujący wspomaganie wczesnego rozwoju dziecka zgodnie z zasadami doktor Montessori. W Nowej Zelandii 82% 3 - i 4 - latków jest objętych programami wczesnej edukacji. W państwach europejskich podobnie wysoki odsetek małych dzieci uczestniczy w zajęciach ośrodków przedszkolnych. Idea Montessori znalazła także kontynuatorów w Polsce, gdzie tą metodą pracuje już 29 przedszkoli.

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

 

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

- rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły, 
- wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy, 
- wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej, 
- osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, 
- wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie, 
- uniezależnieniu od nagrody, 
- formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji, 
- szacunku dla pracy innych, 
- rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy, 
- osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

Zadania pedagogiki Montessori:

  •  uczenie przez działanie: 

dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami

  • samodzielność: 

dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.

koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.

  • lekcje ciszy: 

dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

  • porządek: 

dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.

  • obserwacja: 

jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.

indywidualny tok rozwoju każdego dziecka: dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Kadra

Galeria

bottom of page